Публічна оферта

  ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

  Цей договір, адресований споживачам і є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, предмет і умови якого вказані у відповідному розділі сайту https://shop.pharmway.ua/category/partners/oferta/ . Споживач, діючи з метою придбання Товару або Послуги, приймає умови цього договору (далі - Договір) про наступне:

  1. Загальні положення
  1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).
  1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.
  1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

  2. Терміни та визначення
  2.1. Продавець - фізична або юридична особа, яка провадить продаж товарів на сайті на підставі ліцензійного договору на використання торгової марки К2.
  2.2. Товар - товар або послуга, що опубліковані на сайті Інтернет-магазину, та по яким вказується ціна, назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.
  2.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Продавця, яка розміщує Замовлення на покупку Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа-підприємець.
  2.4. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.
  2.5. Сайт Інтернет-магазину - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веббраузера та програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://shop.pharmway.ua/.
  2.6. Особистий кабінет - персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація і історія розміщених ним Замовлень.

  3. Предмет договору
  3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.
  3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не перебуває у суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
  3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яку здійснюють під впливом насильства або обману.
  3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього договору і реалізації товару.
  3.5. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення", що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

  4. Правила роботи з сайтом Інтернет-магазину
  4.1. Покупець може переглядати вміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
  4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом Інтернет-магазину.
  4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані:
  • ПІБ.
  • Номер телефону.
  • Адреса електронної пошти.
  • Фізична адреса.
  4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.
  4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавцю, направивши повідомлення на E-mail вказаний на сторінці з контактами - https://shop.pharmway.ua/p/conditions/ .
  4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті Інтернет-магазину під його обліковим записом і від його імені.
  4.7. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав неправдиві дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або інше).
  4.8. Заборонено використовувати сайт Інтернет-магазину для протизаконної і забороненої діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на сайті Інтернет-магазину матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

  5. Порядок оформлення Замовлення
  5.1. Покупець оформляє Замовлення на сайті Інтернет-магазину самостійно, шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний кошик і натискаючи кнопку "Купити".
  5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі за номером телефону, який вказаний на сайті Інтернет-магазину.

  6. Ціна та порядок оплати
  6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, і яка вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.
  6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.
  6.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати:
  • безготівковий розрахунок;
  • за допомогою електронних платіжних систем;
  • за допомогою платіжних терміналів.
  6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.
  6.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.
  6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару.
  6.7. Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
  6.8. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

  7. Умови повернення
  7.1. У разі неправильно зазначеної ціни, замовленого Покупцем Товару, Продавець, із першою нагодою, інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або в інший прийнятний спосіб.
  7.2. При оформленні Замовлення Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.

  8. Обов'язки Продавця
  8.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них, а також умови доставки Товару.
  8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.
  8.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору.
  8.4. У разі зміни терміну доставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов доставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем, у випадку порушення останнім п. 4.4 цього договору, Продавець не несе відповідальності перед Покупцем згідно умов цього договору і норм чинного законодавства.

  9. Обов'язки Покупця
  9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на сайті Інтернет-магазину.
  9.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлення та зазначеною у ньому ціною.
  9.3. При прийманні Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження пакування та, в разі відсутності зовнішніх пошкоджень упакування, підписатися в накладній (квитанції, реєстр і т.д.) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки, та наявності зовнішніх пошкоджень на ній.
  9.4. У разі наявності претензій, вимагати від представника служби доставки, скласти Акт зовнішнього огляду та Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішнього пакування, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуального упакування товару.
  9.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та (або) упакування Товару, - не пізніше 5 (п'яти) наступних за днем покупки (отримання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому Товар повинен бути повернений у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб і тощо.
  9.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур'єрської компанії, і особисто з'явитися з паспортом.

  10. Права Покупця
  10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
  10.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати.
  10.3. До передачі Товару відмовитися від виконання договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем в зв'язку з вчиненням дій щодо виконання цього договору.
  10.4. При виникненні претензій до якості Товару, пред'явити їх у строки та згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

  11. Відповідальність сторін
  11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті Інтернет-магазину.
  11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
  11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
  11.4. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха; акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту чи експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

  12. Конфіденційність і захист персональних даних
  12.1. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.
  12.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди.
  12.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
  12.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
  12.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

  13. Інформаційні повідомлення
  13.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.
  13.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення через форму зворотного зв'язку на сторінці https://shop.pharmway.ua/index.php/contacts/.

  14. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину
  14.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
  14.2. Весь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України.
  14.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи уступки, створювати похідні продукти та ін.

  15. Інші умови
  15.1. Цей договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.
  15.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.
  15.3. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору в судові органи згідно чинного законодавства.
  15.4. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору за власним розсудом у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.
  15.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою для визнання цього Договору не укладеним. Проведення оплати згідно із зробленим Замовленням на сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (у відповідності зі ст. 642 та гол. 54 Цивільного кодексу України) та є моментом вступу Договору в силу.
  15.6. При виникненні претензій Споживач повинен звернутися в Службу підтримки Продавця за телефоном (067) 901-63-22 або через форму зворотного зв'язку на сторінці -  https://shop.pharmway.ua/ .