{tovsearch}

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку Інтернет-магазин  ( далі - «Магазин»),

розташований на доменному імені -  shop.pharmway.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту «Магазин».

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину  (далі – Адміністрація сайту) » – уповноважені співробітники управління сайтом, які діють від імені «Магазин», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної, або визначається доля фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою,яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі - Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений вебсервером, що зберігається на комп'ютері користувача. Зазвичай вебклієнт або веббраузер щоразу пересилає цей фрагмент данних вебсервера в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту «Магазин» означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту «Магазин». «Магазин» не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за можливим посиланням, доступним на сайті «Магазин» .

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту «Магазин».

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту «Магазин» щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для реєстрації Замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті «Магазин» в розділах "Реєстрація" та містять наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, назву компанії Користувача;

3.2.2. контактний телефон;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. для партнерів - тип акаунта, країна, місто, назва компанії, адреса, поштовий індекс, адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.5. пароль Користувача для доступу в систему «Магазин».

3.3. «Магазин» захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду сторінок або реклами:

3.3.1. Відключення cookies може спричинити  неможливість доступу до певних частин сайту «Магазин», що вимагає авторизації.

3.3.2. «Магазин» здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та розв'язання технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не згадувалася вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазина, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товарів дистанційним способом «Магазин».

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту «Магазин».

4.1.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту «Магазин», надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту «Магазин» про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту «Магазин».

4.1.10. Надання Користувачеві, з його згоди, оновлень спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинної розсилки та інших даних від імені «Магазин».

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

4.1.12. Надання користувачам доступу на сайти та сервіси партнерів Сайту «Магазин» з метою отримання оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких даних.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, виконавцям Замовлення - водіям транспортних засобів, виключно в цілях виконання та координації замовлення Користувача, оформленого на сайті «Магазин».

5.3. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом «Магазин».

6.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать відповідному Користувачу, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу щодо захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту,яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачеві у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до чинного законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайту «Магазин» і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 .Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди спір буде переданий на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті «Магазин», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти електронною поштою:  office@pharmway.ua.

9.4. Політика конфіденційності розміщена на сторінці: office@pharmway.ua.

УВАГА !

Дані кредитної картки обробляються платіжною системою банку в особливо захищеному режимі для забезпечення повної безпеки.